Svět Podmoří

Existuje mnoho vesmírů, ale nejdůležitějším z nich je Grethanie, která leží přímo u Jádra všech věcí a Roviny vstřebání a na niž jsou ostatní světy napojeny. Aby se Grethanie udržela v chodu a neupadla, existuje zde cyklus pravidelné výměny božských panteonů. Ve chvíli, kdy se smrtelníci dostanou na úroveň, že mohou nebešťanům konkurovat, zrodí se na zemi vládci, kteří staré bohy svrhnou a nahradí je. Jakožto noví bohové odejdou na nebesa. Válka mezi bohy však obvykle civilizaci, ze které vzešli, natolik vyčerpá, že dojde k jejímu úpadku. Nakonec se docela vytratí z jeviště dějin. Nastane období zmatku a temna, které skončí teprve tehdy, až povstane nová civilizace. Od divokých a barbarských počátků bude směřovat opět k tomu, aby z jejího středu povstali noví bohové. A cyklus se následně opakuje.

Seovos panoval světu po mnoho eónů. Většinu času však prodléval na nebesích a o pozemské záležitosti se místo něj čím dál víc starali draci. Starali se o koloběh života a smrti, obohacovali zemi o nové roztodivné bytosti, vynálezy a pod jejich vládou Grethania neobyčejně vzkvétala. Draci taktéž stvořili Víly, vznešená, ale zpupná stvoření, a pomohli jim zbudovat jejich lesní města.

Deset tisíc let před koncem toho požehnaného věku přišel na svět dračí král Toyfin. Brzy si získal srdce všech stvoření na Grethanii – draků, Víl i zvířat – a začal být uctíván jako nový laskavější bůh.

Seovos se však nechtěl vzdát bez boje. Věděl, že potřebuje posily. Vyrval si srdce a stvořil z něj boha lásky Cuitose. Vzdal se očí, a tak se zrodila Liliosa, bohyně krásy. Z jazyka vzešla bohyně zloby Katalea a z varlat bůh války Skatalio. Nový panteon pojmenoval zmrzačený bůh Aze. Noví bohové se ve své krutosti podobali svému otci a neváhali prolít krev. Pálili vílí města, vybíjeli stáda a ničili úrodu na polích. Země začala zmírat.

Nezkrotné Víly, které vlastní muže držely v klecích a krmily je syrovým masem, se pomalovaly bojovými barvami a vzaly místo obětních misek do ruk luky a dlouhé dýky. Z nebe na nové bohy zaútočili draci, vedení ohromným stříbřitým dračím králem. Byl to zvláštní a děsivý pohled. Draci od nepaměti pomáhali mláďatům z lůna a umírající odváděli na onen svět. Ukázalo se však, že mají i dlouhé zuby, které dobře slouží k trhání božského masa.

Spojené armády Víl a draků se střetly s bohy z Aze a prohrály. Cyklus výměny božstev byl narušen a staří bohové z Aze se udrželi u vlády. Svět na Souši byl zničen. Draci byli vyhnáni ze světa a jejich král rozpůlen. Z jedné jeho poloviny Seovos stvořil boha Kerabrita, z druhé bohyni Vilasii.

Aze pověřilo Kerabrita, aby pro staronový panteon stvořil nový svět, místo, kam by mohli přestěhovat to, co zbylo. Bůh vzal nejmenší z pěti kontinentů, Avalnii, která nebyla tolik zasažená pohromou, a odnesl ji pod moře. Po cestě se mu však rozlomila na dvě poloviny. Z jedné části potom vznikla Delfie, z druhé Swér a z úlomků Podmořské ostrovy.

Aby mohl Kerabrit pod moře přestěhovat přeživší ze Souše, vložil ji do obrovské vzduchové  kapsy a oddělil svět od hlubin oceánu magickou bariérou. Ta dala barvu podmořskému nebi, které hraje odstíny červené a fialové. Chod celého světa zajišťují magií poháněné stroje, které jsou umístěny pod zemí na místě zvaném Strojovna. Mechanické je i slunce, které každého rána vydává na svou každodenní pouť z útrob Strojovny a na noc se do ní vrací.

Bylo třeba oživit zmírající přírodu, a proto Kerabrit stvořil pro tento svět řadu nových živočichů a rostlin – létající iridy, tarky skrývající se v robnicových lesích, nebo bledé kvítky léčivky aké. Svět se mu ale stále zdál prázdný. Jelikož byla populace Víl po válce značně zdecimována a draky Azeští vyhnali do Prostoru, stvořil bůh nové bytosti, které vládly slovem i mečem. Mezi nimi se v novém světě nejlépe dařilo vodním Delfům, kteří osídlili deštivou severní polovinu kontinentu, a pouštním Temnářům, kteří se zabydleli na suchém jihu.

V Podmoří funguje pevný kastovní systém. Vrchní vládnoucí kastu tvoří zasvěcení, přímí služebnici bohů z Aze. Patří sem mágové starající se o pořádek a kněží pěstující vědu a kulturu. Zbytek obyvatelstva tvoří nezasvěcení. Ti se dělí na oddané, aristokracii, která pasivně přenáší magické geny a z tohoto titulu má privilegované postavení. Zbytek obyvatelstva tvoří vyznavači – dělníci v továrnách, drobní obchodníci a rolníci, kteří obě nadřazené kasty živí.

Podmořská společnost se civilizačně nachází na úrovni našeho 18.–19. století. Většina obyvatelstva sice stále pracuje v zemědělství, k panoramatu větších podmořských měst a klášterů ovšem patří tovární komíny. Stroje jsou z velké části poháněny magií. Magie se využívá i v dalších oblastech podmořského života, ať už jde o medicínu, dopravní prostředky nebo třeba jen osvětlení ulic.

Jsou zde ale zároveň silné konzervativní tendence, většina vědeckých objevů je primárně využívána zasvěcenými a mezi nižší kasty se novinky dostávají pomalu. Pokrok tedy postupuje velice pomalu. Výrazné lpění na tradicích (rituály a rituální předměty, např. meče mágů).

Nejrozšířenějším jazykem je delfština, kterou běžně mluví zasvěcení i nezasvěcení, Delfové i Temnáři. V literatuře, která je produkována a čtena především zasvěcenými, převládá takzvaná starodelfština, která přímo vychází z jazyka Aze. Dalšími hojně používanými jazyky je kupříkladu staroswérština užívaná zejména na swérském venkově a velice specifický vílí jazyk.

Děti vánice ilustrace #2Přesto, že je většina Podmoří pod azeskou nadvládou, působí i zde odstředivé tendence. Nejvýraznější je víra v takzvané nové bohy, Lúté (odvozeno od starodelfského výrazu pro magickou bariéru chránící Podmoří). Toto božstvo má vzejít z vládnoucí vrstvy zasvěcených a ukončit vládu Aze. Drsné podmínky a nedostatek životního prostoru mají za následek napětí a časté konflikty mezi národy.

Zorena Rútid

Zorena Rútid

AZE (staří bohové)

 • Cuitos
 • Katalea
 • Kerabrit
 • Liliosa
 • Seovos
 • Skatalio
 • Vilasia

LÚTÉ (noví bohové)

 • Árin Orcia
 • Atalan Tehar
 • Femorian Koret
 • Kerdeona Margon
 • Nemora Sirea
 • Zorena Rútid alias Jitřenka

DELFŠTÍ MÁGOVÉ (kasta zasvěcených, čarodějové)

 • Árin Orcia
 • Denyela Soarvet
 • Jukata Klaudix
 • Kerdeona Margon
 • Korgerius Uralot
 • Margeit Apalóna
 • Toreus Golsn
 • Xandrius Baloga

DELFŠTÍ KNĚŽÍ (kasta zasvěcených, čarodějové)

 • Atalan Tehar
 • Senegot Hoan

Wrana (Swér, kasta vyznavačů)

Wrana

SWÉRŠTÍ MÁGOVÉ (kasta zasvěcených, čarodějové)

 • Amorgen Nix
 • Femorian Koret
 • Krinax Moriano
 • Nityry Oushoer
 • Revena Savoro
 • Worlih Korag
 • Zorena Rútid

SWÉRŠTÍ KNĚŽÍ (kasta zasvěcených, čarodějové)

 • Elian Irfília
 • Femorian  Koret
 • Nemora Sirea
 • Parjug Knorgan
 • Senas
 • Tumglaw Eómren

NAIRWÉON (Víly, ženy ze Severního Hvozdu)

 • Kajam
 • Ladona
 • Yngith Vayai alias Severka

OSTATNÍ

 • Ugaron Marhia (Swér, kasta oddaných)
 • Ésteana Gworé (Delfie, kasta vyznavačů)
 • Wrana (Swér, kasta vyznavačů)

Podmořská fauna

Irid

Irid

   • Dana – dany jsou sudokopytníci s rozložitým parožím, hojně se vyskytují na jihu Swéru, zvlášť v oblasti Zumenu
   • Denraren/šedovran – šedovrani jsou velcí šedočerní ptáci, vyskytují se v celém Podmoří a ve velkých hejnech i v Lerienu
   • Heispir – vodní pták, vyskytuje se zejména na jihu Delfie
   • Irid – velký kopytník s obřími blanitými křídly, živí se  liánovitými rostlinami, které koření v magické bariéře, která odděluje Podmoří od oceánu
   • Naruk – naruci jsou různorodá skupina hlodavců, nejmenší jsou velikosti myši, největší morčete, obývají různorodé prostředí od lesů a hor, po pouště, často taky obývají sklepní prostory domů, rozšíření v Podmoří, Lerienu i na Souši.
   • Netrit – obrovský pouštní had, hojný ve Swéru
   • Poha/poháň – malá sova, která se hojně vyskytuje po celém Podmoří
   • Ryska – malá pískově zbarvená psovitá šelma s protáhlým čumákem, rozšířená zejména na jihu
   • Netrit

    Netrit

    Tark – velká šedivá psovitá šelma, hojná v celém Podmoří (podle ní Tark Itlen)

   • Valarid – sudokopytník s obřími zatočenými rohy, vyskytuje se na Podmořských ostrovech

Podmořská flóra

   • Aké – léčivá bylina, vyskytuje se zejména ve střední Delfii
   • Bohyon/Slunečník – Strom rostoucí v Delfii
   • Dřevotočka – trnitý keř, rostoucí hojně v Lerienu a ve Swéru
   • Érexa Atilan / milencův dech – obrovský keř, kterému se nejvíce daří ve vlhkých lesích severní Delfie
   • Ifin – listnatý strom s bílou kůrou, hojný zejména na severu Swéru
   • Malnia/malnička – vysoká bylina, jejíž listy se suší a dávají se do dýmky
   • Denraren/Šedovran

    Denraren/Šedovran

    Letní obilí – obilnina hojně pěstovaná v Delfii na zavlažovaných políčcích

   • Mavi – bylina, z jejích plodů a hlíz se v Delfii připravuje řada pokrmů
   • Naraga – krvavý strom ze Zeriotu
   • Osmivětev – bylina hojně pěstovaná ve Swéru, Temnáři potírají extrakty z osmivětve svou kůži a chrání ji tak před vlhkostí
   • Robnice – jehličnan
   • Sadéza – okrasný keř s listy, které připomínají kovové plíšky
   • Trnitá pýcha – keř, hojný na jihu Swéru

 

 

Sledujte mě na Facebooku: