Svět Podmoří

Svět na Souši byl zničen. Spojené armády Víl a draků se střetly s bohy z Aze a prohrály. Cyklus výměny božstev byl narušen a staří bohové z Aze se udrželi u vlády. Tehdy pověřilo Aze boha Kerabrita, aby pro ně stvořil svět nový, místo, kam by mohli přestěhovat to, co zbylo. Bůh vzal nejmenší z pěti kontinentů, Avalnii, která nebyla tolik zasažená pohromou, a odnesl ji pod moře. Po cestě se mu však rozlomila na dvě poloviny. Z jedné části potom vznikla Delfie, z druhé Swér a z úlomků Podmořské ostrovy.

Aby mohl Kerabrit pod moře přestěhovat přeživší ze Souše, vložil ji do obrovské vzduchové  kapsy a oddělil svět od hlubin oceánu magickou bariérou. Ta dala barvu podmořskému nebi, které hraje odstíny červené a fialové. Chod celého světa zajišťují magií poháněné stroje, které jsou umístěny pod zemí na místě zvaném Strojovna. Mechanické je i slunce, které každého rána vydává na svou každodenní pouť z útrob Strojovny a na noc se do ní vrací.

Bylo třeba oživit zmírající přírodu, a proto Kerabrit stvořil pro tento svět řadu nových živočichů a rostlin – létající iridy, tarky skrývající se v robnicových lesích, nebo bledé kvítky léčivky aké. Svět se mu ale stále zdál prázdný. Jelikož byla populace Víl po válce značně zdecimována a draky Azeští vyhnali do Prostoru, stvořil bůh nové bytosti, které vládly slovem i mečem. Mezi nimi se v novém světě nejlépe dařilo vodním Delfům, kteří osídlili deštivou severní polovinu kontinentu, a pouštním Temnářům, kteří se zabydleli na suchém jihu.

V Podmoří funguje pevný kastovní systém. Vrchní vládnoucí kastu tvoří zasvěcení, přímí služebnici bohů z Aze. Patří sem mágové starající se o pořádek a kněží pěstující vědu a kulturu. Zbytek obyvatelstva tvoří nezasvěcení. Ti se dělí na oddané, aristokracii, která pasivně přenáší magické geny a z tohoto titulu má privilegované postavení. Zbytek obyvatelstva tvoří vyznavači – dělníci v továrnách, drobní obchodníci a rolníci, které obě nadřazené kasty živí.

Podmořská společnost se civilizačně nachází na úrovni našeho 18.–19. století. Většina obyvatelstva sice stále pracuje v zemědělství, k panoramatu větších podmořských měst a klášterů ovšem patří tovární komíny. Stroje jsou z velké části poháněny magií. Magie se využívá i v dalších oblastech podmořského života, ať už jde o medicínu, dopravní prostředky nebo třeba jen osvětlení ulic.

Jsou zde ale zároveň silné konzervativní tendence, většina vědeckých objevů je primárně využívána zasvěcenými a mezi nižší kasty se novinky dostávají pomalu. Pokrok tedy postupuje velice pomalu. Výrazné lpění na tradicích (rituály a rituální předměty, např. meče mágů).

Nejrozšířenějším jazykem je delfština, kterou běžně mluví zasvěcení i nezasvěcení, Delfové i Temnáři. V literatuře, která je produkována a čtena především zasvěcenými, převládá takzvaná starodelfština, která přímo vychází z jazyka Aze. Dalšími hojně používanými jazyky je kupříkladu staroswérština užívaná zejména na swérském venkově a velice specifický vílí jazyk.

Přesto, že je většina Podmoří pod azeskou nadvládou, působí i zde odstředivé tendence. Nejvýraznější je víra v takzvané nové bohy, Lúté (odvozeno od starodelfského výrazu pro magickou bariéru chránící Podmoří). Toto božstvo má vzejít z vládnoucí vrstvy zasvěcených a ukončit vládu Aze. Drsné podmínky a nedostatek životního prostoru mají za následek napětí a časté konflikty mezi národy.

 

Děti vánice ilustrace #2

LÚTÉ (noví bohové)

Árin Orcia – Pán hmoty, jeden ze dvou padlých Lúté.

Atalan Tehar – Pán času, hlavní bůh nového panteonu, v Podmoří velekněz Delfie a pán Tark Itlen. Partner Zoreny, bratr Kerdey, adoptivní otec Femoriana.

Nemora Sirea – Paní obnovy, jedna ze dvou padlých Lúté.

Femorian Koret – Pán Prostoru a draků, v Podmoří velekněz Swéru a pán Nergienu. Partner Kerdey, adoptivní syn Zoreny a Atalana.

Kerdeona Margon – Paní minulosti, v Podmoří rektorka Karuona Tuer a vyšší delfský mág. Partnerka Femoriana a sestra Atalana.

Zorena Rútid alias Jitřenka – Paní duší a v Podmoří velemág Swéru. Partnerka Atalana, adoptivní matka Femoriana.

 

AZE (staří bohové)

Cuitos bůh lásky

Katalea bohyně zloby

Kerabrit bůh smrti, zrodil se z ostatků draka Toyfina.

Liliosa bohyně krásy a přírody

Seovos  otec azeských bohů Cuitose, Kataley, Liliosy a Skatalia

Skatalio bůh války

Vilasia  bohyně života, zrodila se z ostatků draka Toyfina.

 

Vílí kruhy ilustrace #3

Sledujte mě na Facebooku: